• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน

    มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวหน้า – ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) นำโดยนายยามาดะ มิตซูโกะ (แถวหลัง – กลาง) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน ปีที่ 12 จำนวน 43 ทุน รวมเป็นเงินทุนการศึกษา 2,550,000 บาท นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมฉลองโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับบัณฑิตที่ได้รับทุนของมูลนิธิจำนวน 14 คนอีกด้วย

    สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี 

    หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org โดยทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Previous «
Next »