• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ร่วมกับ กรมเจ้าท่า มอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศวานูอาตู

กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ร่วมกับ กรมเจ้าท่า มอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศวานูอาตู

    นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และกรรมการบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ส่งมอบเรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด 4.6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ มูลค่ากว่า 300,000 บาท ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย และประเทศวานูอาตู” ผ่านกรมเจ้าท่า โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อไปยังประเทศวานูอาตู เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »