• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคทีซีจัดบรรยายธรรมพิเศษ “รักอันบริสุทธิ์” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ให้กับน้องๆ โรงเรียนปทุมคงคา

เคทีซีจัดบรรยายธรรมพิเศษ “รักอันบริสุทธิ์” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ให้กับน้องๆ โรงเรียนปทุมคงคา

    เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “รักอันบริสุทธิ์” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่จะมาถึง ให้น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 โรงเรียนปทุมคงคา จำนวน 400 คน เพื่อให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่และผู้มีพระคุณ พร้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับและผู้ให้กับผู้คนรอบข้างและสังคม โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ โดยภายหลังจากจบการบรรยายธรรมะน้องๆ ยังได้ร่วมกันโพสต์ข้อคิดทร่ได้เพื่อส่งต่อ “รักอันบริสุทธิ์” ให้กับผู้อื่นผ่านเฟซบุ๊ค “KTC CSR Club” อีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนปทุมคงคา ถนนสุขุมวิท

Previous «
Next »