• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • 135 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย จาก “ตู้แดง” สู่ “พี่ตู้…รู้ทุกเรื่อง”

135 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย จาก “ตู้แดง” สู่ “พี่ตู้…รู้ทุกเรื่อง”

    ปัจจุบันในยุคที่การสื่อสารเป็นอย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว เพียงแค่พิมพ์แชทในแอปฯไลน์ (Line Application) หรือวิดีโอคอล (Video Call) ก็ช่วยให้การสื่อสารทางไกลเป็นใกล้ได้ง่ายๆ หากย้อนไป 135 ปีที่ผ่านมา การสื่อสารระหว่างคนที่ห่างไกลกัน มีเพียงการส่งจดหมายหรือโปสการ์ด ผ่าน “ตู้แดง” ของไปรษณีย์ไทย และแม้จะต้องใช้เวลาส่งต่อ แต่นั้นก็สร้างคุณค่าทางใจให้ผู้รับได้อย่างงดงาม

    นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไปรษณีย์ไทยได้ทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงคนไทยและสังคมไทยมาเป็นเวลา 135 ปีและถึงแม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างไรไปรษณีย์ไทยก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป

  • ตู้แดงเสน่ห์เหนือกาลเวลา

    ปี 2426 ตู้ทิ้งหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกรมไปรษณีย์สยามได้รับมอบเป็นของขวัญจากประเทศเยอรมนีในโอกาสที่เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามลักษณะตู้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเป็นโลหะหล่อทั้งชิ้นในสไตล์วิคตอเรียน

    ปี 2428 ตู้ไปรษณีย์แบบแขวนกรมไปรษณีย์ได้ผลิตตู้ไปรษณีย์ขึ้นใช้เองเป็นแบบที่ทำด้วยไม้และโลหะแผ่น

    ปี 2454 ตู้เหล็กทรงกลมหล่อด้วยโลหะทั้งตู้สั่งเข้ามาใช้งานในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 มีด้วยกัน 2 รุ่นคือรุ่นที่สั่งทำมาจากประเทศอังกฤษและรุ่นที่สั่งทำมาจากประเทศสิงคโปร์

    ปี 2469 ตู้ไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 7 ผลิตขึ้นใช้เองในประเทศหล่อด้วยซีเมนต์หนาประมาณ 20 เซนติเมตร

    ปี 2477 ตู้ไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 8 ตู้หล่อซีเมนต์โดยใช้รูปทรงและขนาดเดียวกับตู้ในสมัยรัชกาลที่ 7 แต่แตกต่างกันเล็กน้อยตรงบริเวณส่วนบนของตู้และตราครุฑที่ปีกจะกางเหยียดตรง

    ปี 2496 ตู้ไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 9 ตู้หล่อซีเมนต์ทรงกรงนกมีขนาดเล็กและเสาสูงใช้ในพื้นที่ที่มีปริมาณงานน้อยในส่วนภูมิภาคสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในสมัยต้นรัชกาลที่ 9

    ปี 2514 ตู้ไปรษณีย์แบบข. ตู้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งทำด้วยโลหะแผ่นลักษณะเดียวกับตู้ไปรษณีย์แบบก. แต่ต่างกันที่มีช่องใส่ไปรษณียภัณฑ์เพียงช่องเดียวใช้งานในพื้นที่ที่มีจำนวนไปรษณียภัณฑ์น้อยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค

    ปี 2516 ตู้ไปรษณีย์แบบก. ตู้ทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะแผ่นขึ้นรูปฐานเป็นซีเมนต์หนามีช่องใส่ไปรษณียภัณฑ์ 2 ช่องสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯและปริมลฑลกับปลายทางในภูมิภาคหรือต่างประเทศติดตั้งตามชุมชนที่มีปริมาณงานมาก

    ปี 2520 ตู้ไปรษณีย์แบบค. ตู้โลหะขนาดเล็กมีเสาสูงส่วนบนของตู้จะมีลักษณะโค้งมนตั้งบนฐานซีเมนต์หล่ออย่างหนาใช้งานในพื้นที่ที่มีจำนวนไปรษณียภัณฑ์น้อยในภูมิภาค

    ปี 2546 – ปัจจุบันตู้ไปรษณีย์แบบก.

  • ตู้แดง…แปลงโฉมสู่ “พี่ตู้รู้ทุกเรื่อง”

    อย่างไรก็ดีในยุคที่ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปไปรษณีย์ไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัลผ่านการพัฒนาตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะยุค 4.0 “พี่ตู้…รู้ทุกเรื่อง” ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแหล่งของฝากผลิตภัณฑ์ของชุมชนรวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ในแต่ละพื้นที่เพียง ‘สแกนคิวอาร์โค้ด’ เพื่อยกระดับให้ตู้ไปรษณีย์เป็นศูนย์ข้อมูลในยุคดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีความไหลเวียนมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง

    ทั้งนี้สำหรับตู้ไปรษณีย์สีแดงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศประชาชนยังสามารถใช้บริการส่งจดหมายและโปสการ์ดได้ตามปกติพร้อมทั้งมีพี่หนุ่มไปรษณีย์หรือบุรุษไปรษณีย์คอยทำหน้าที่ไขตู้ไปรษณีย์ตามเวลาที่กำหนดเพื่อนำมาจดหมายต่างๆมาส่งต่อเข้าระบบและนำจ่ายยังพื้นที่ปลายทางตามที่ระบุไว้ใน “จ่าหน้า” เพื่อให้สามารถนำส่งจดหมายและโปสการ์ดดังกล่าวถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างรวดเร็วฉับไว

    ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกระบบและยกระดับคุณภาพในทุกบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศตอกย้ำผู้นำเบอร์ “หนึ่ง” ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตลอด 135 ปีแห่งการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ไทยและเป็น “ไปรษณีย์ไทย…เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย” อย่างแท้จริง

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Previous «
Next »