• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังรำลึกพระคุณของแม่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยสูงอายุที่บ้านบางแค 2

สมาคมแพทย์ผิวหนังรำลึกพระคุณของแม่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยสูงอายุที่บ้านบางแค 2

    ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ ซึ่งวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี จะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของผู้หญิง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “สำนักอนามัยห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแค 2” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและผศ. พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานกิจกรรมสังคมสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ พร้อมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สังคาลวณิช, รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน, พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล, พญ.สุวรรณา เจริญพุทธคุณ, พญ.นิรมล วัชระรังษี, พญ.นภัทร ภูมิรัตนและพญ.บุราลักษณ์ อภิวงศ์สุวรรณ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการผู้สูงอายุและทำการรักษาโรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยสูงอายุ ที่บ้านผู้สูงอายุบางแค 2

              

Previous «
Next »

Recent Posts