• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป. ลาว

ธนชาตมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป. ลาว

    นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่ม จำนวน 600 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายแสง สุขะทิวง (ขวา) เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts