• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อีซูซุส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด แก่โรงเรียนแห่งที่ 30 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

อีซูซุส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด แก่โรงเรียนแห่งที่ 30 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

    กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. ชิเกะฮารุ คาเนโกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด และนายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบพัฒนาน้ำดื่มสะอาดพร้อมขุดบ่อบาดาลในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 30 พร้อมมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตามปณิธานโครงการที่ว่า “เราจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป” ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “วิถีอีซูซุ — ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”

                            

Previous «
Next »