• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เทรนด์มนุษย์เงินเดือนยุคใหม่ให้เงินทำงาน

เทรนด์มนุษย์เงินเดือนยุคใหม่ให้เงินทำงาน

    มนุษย์เงินเดือนทั้งบริษัทเอกชน และข้าราชการ ตื่นตัวลงทุน ให้เงินทำงาน ในงาน “Mutual Fund Day ครั้งที่ 3 : ติดอาวุธให้มนุษย์เงินเดือน ตัวทำงาน ก็ต้องให้เงินเดือนทำเงิน” เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมาอย่างคับคั่ง ตลอดวันมีผู้ร่วมงานกว่า 800 คน เพื่อรับฟังข้อมูลรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับคนทำงาน ปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตการลงทุน รวมทั้งให้ความสนใจการลงทุนสะสมสม่ำเสมอแบบ DCA เพื่อบรรลุเป้าหมายการเงินในอนาคตและเตรียมตัวเพื่อวันเกษียณ

Previous «
Next »