• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน 5 ล้านบาท

ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน 5 ล้านบาท

    บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการมอบสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินรวม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้กับครอบครัวของอาจารย์แพทย์หญิงณัฐภา สว่างศรี ผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศของซิกน่า ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในต่างประเทศ โดยบริษัทฯได้ดำเนินการมอบสินไหมทดแทนแบบเร่งด่วนให้กับครอบครัวของท่านผ่านบริการสปีดดี้เคลม (Speedy Claim) โดยมีคุณชนัญญา จัยสิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอลเป็นตัวแทนบริษัทฯเข้ามอบเช็คค่าสินไหมทดแทนในงานสวดพระอภิธรรมศพเมื่อเมื่อเร็วๆนี้

    บริการสปีดดี้เคลม (Speedy Claim) เป็นบริการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบเร่งด่วนที่ซิกน่าจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและครอบครัวอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น นอกจากนั้นซิกน่ายังได้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทยเพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไปโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

    ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอาจารย์แพทย์หญิงณัฐภาและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของท่านให้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ในที่สุด

Previous «
Next »