• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • 5 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมจัดงาน “Halal International Show 2018” ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากระดับล่างสู่มาตรฐานสากล

5 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมจัดงาน “Halal International Show 2018” ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากระดับล่างสู่มาตรฐานสากล

    กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล นำโดย สำนักพาณิชย์ยะลา ร่วมจัดงาน “Halal International Show 2018 : New Vision of Halal” เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าบริการให้ได้มาตรฐาน สร้างโอกาส ขยายช่องทางตลาด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

    นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล ได้ร่วมกันจัดงาน Halal International Show 2018 : New Vision of Halal ขึ้นเพื่อโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับฮาลาน พร้อมทั้งยกระดับให้ดีขึ้นมีมาตรฐานเตรียมพร้อมสู่การขยายตัวไปสู่ประเทศลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยจังหวัดปัตตานีเป็นผู้เขียนโครงการจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของการจัดอีเวนท์ใหญ่ จังหวัดสตูลดูแลในเรื่องของการพัฒนาแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ให้ดีทันสมัย จังหวัดสงขลาจะช่วยพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดออนไลน์ต่างๆ และจังหวัดนราธิวาสจะทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ส่วนจังหวัดยะลาจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานทั้งหมด

    นายนิอันนุวากล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่สำคัญเพื่อส่งออกรายใหญ่ของโลก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานขชองการผลิตทางการเกษตร โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แอฟริกา จีน และกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง ขณะที่ปัจจุบันตลาดสินค้าฮาลาลมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการเติบโตสูงจากประชากรโลกกว่าร้อยละ 25 เป็นชาวมุสลิม และคาดว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าจำนวนประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าจากปัจจุบันที่มีอยู่เกือบ 2,000 ล้านคน โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยังประเทศมุสลิมเป็นอันดับ 10 ของโลก คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และขยายตัวร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าตลาดฮาลาลโลกจากการประเมินโดย Dubai Chamber คิดเป็นมูลค่ากว่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าและบริการฮาลาลในกลุ่มประเทศมุสลิม

    พาณิชย์จังหวัดละยายังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Halal International Show 2018 ว่า 1.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าฮาลาลให้กับผู้ปะกอบการ 2.เพื่อยกระดับรายได้ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาล 3.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลผ่านการค้าแบบดิจิทัล และช่องทางอื่นที่มีศักยภาพมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น 4.เพื่อเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จักของตลาดฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ และ 5.เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการตลาดสินค้าฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

    “ภาคใต้มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลเนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบในการผลิต กลุ่มผู้ประกอบการมีความสามารถผลิตสินค้าบริการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต่างก็มีศักยภาพในการผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการ การตลาดแก่ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐานที่ดีในการส่งออกสู่ตลาดโลก เรียกว่าเป็น New Vision of Halal ที่เห็นได้ชัดก็คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ดีขึ้น รูปลักษณ์แปลกตาทันสมัย จากสินค้าที่ดูธรรมดา ก็จะมีการปรับให้ดีขึ้น เช่น กล้วยหิน หรือ ปลากุเลา ที่ได้มีการปรับแพคเกจจิ้ง ก็จะสามารถไปขายตลาดที่ไกลขึ้นได้”

    นายนิอันนุวาระบุว่า สำหรับการทำตลาดในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้น ตนมองว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศไทยมีความน่าสนใจและเหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้าไปขยายตลาดที่นั่น ส่วนประเทศลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ก็มีแผนที่เราจะขยายการตลาดไปที่นั่น เนื่องจากโอกาสทางการตลาดเกี่ยวกับฮาลาลที่นั่นมีสูงมาก เราจึงมีแผนที่จะไปจัดอีเวนท์แสดงสินค้า ผลิตภัฑณ์ และการบริการเกี่ยวกับฮาลาลจากประเทศไทยที่นั่น โดยเลือกเป็นประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรก โดยเราหวังว่าเราไปเพื่อเปิดมุมมอง เอาความรู้ใหม่ๆ กลับมาพัฒนา ไปให้รู้ว่าประเทศเขาอยู่อย่างไร และเราควรจะทำอย่างไร แค่นี้คิดว่าคุ้มค่าแล้วกับการไปจัดอีเวนท์ที่นั่น

    สำหรับงาน Halal International Show 2018 : New Vision of Halal จัดขึ้น 3 ครั้ง ที่ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ วันที่ 27-30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่วนครั้งที่สองจะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้ายูเนียนมอลล์ วันที่ 17-19 สิงหาคม และครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งภายในงานจะมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ ฮาลาลไปร่วมจัดแสดงโชว์ โดยได้คัดสรรค์ร้านค้าจากทั้ง 5 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น กล้วยหินแปรรูป จาก จ.ยะลา ปลากุเลาเค็ม จาก จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ลูกหยีแปรรูป จาก จ.สงขลา คุ้กกี้จำปาดะจาก จ.สตูล อาหารทะเลปรรูปจากจังหวัดปัตตานี ใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี สามารถเข้าติดตามรายละเอียดของงานได้ที่ PAGE facebook : Halal International Show 2018 หรือ Line@ : @Halalshow2018 หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-8342303

Previous «
Next »