• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ร่วมกับรองเท้าทอมส์มอบรองเท้าให้นักเรียนไทยยากจนในเชียงราย 38,970 คู่

มูลนิธิ EDF ร่วมกับรองเท้าทอมส์มอบรองเท้าให้นักเรียนไทยยากจนในเชียงราย 38,970 คู่

    ทอมส์ ชูส์ ใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิต สุขภาพนักเรียนไทยที่ยากจนในท้องที่ห่างไกล จับมือมูลนิธิ EDF และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มอบรองเท้าทอมส์ 38,970 คู่ ให้นักเรียนยากจน 5 อำเภอ รวม 149 โรงเรียน

    นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย เผยว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัททอมส์ ชูส์ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้มอบรองเท้าจำนวน 38,970 คู่ ให้นักเรียนภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง และเชียงแสน รวมทั้งหมด 149 โรงเรียน รองเท้าที่มอบให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ครั้งนี้ ถือเป็น “รองเท้าเปลี่ยนโลก” หรือ “TOMS Giving Program” ที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าเมื่อลูกค้าซื้อรองเท้าทอมส์ 1 คู่ ทางทอมส์ ชูส์ ก็จะมอบรองเท้าอีก 1 คู่ ให้กับเด็กๆ ที่ยากจนทั่วโลก สะท้อนการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปันโดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส”

    นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นมูลนิธิที่มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่ยากจนในเขตพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยได้ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับทอมส์ ชูส์ ในการคัดสรรโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ทอมส์ ชูส์ มอบรองเท้า 38,970 คู่ ภายใต้โครงการรองเท้าเปลี่ยนโลก (TOMS Giving Program) ให้นักเรียนยากจน 149 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาได้มอบรองเท้าให้นักเรียนยากจนในจังหวัดตาก เชียงใหม่ อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวมระยะเวลา 5 ปี มีนักเรียนยากจนในประเทศไทยรับมอบรองเท้าทอมส์แล้วทั้งหมด 183,750 คู่”

    เด็กชายนพดล นายโง่ย และเด็กชายวีรภาพ อาโจ้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านพญาไพร อำเภอแม่ฟ้าหลวง เล่าว่า “เมื่อพวกเราทราบว่าจะมีผู้ใหญ่ใหญ่ดีมอบรองเท้าให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 พวกเราดีใจมากครับ เพราะเพื่อนบางคนก็ไม่เคยมีรองเท้าใส่ นี่ก็จะเป็นรองเท้าคู่แรกในชีวิต ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ ก็จะได้มีรองเท้าอีกคู่หนึ่งสำหรับใส่ไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งรองเท้าใหม่นี้ซึ่งเป็นรองเท้ายางยังสามารถซักได้ด้วยโดยเฉพาะในฤดูฝนแบบนี้”

    เด็กหญิงอันนา มีเสรี และเด็กชายวทัญญู จินดาประภาพร นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กล่าวว่า “ในนามของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) พวกเราขอขอบคุณมูลนิธิ EDF และบริษัททอมส์ ชูส์ ที่มอบรองเท้าให้ พวกเราดีใจมากครับ พวกเราขอสัญญาว่าจะสวมใส่รองเท้าที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะเป็นคนดีของสังคมค่ะ”

    ทางด้านเด็กชายคมสัน หมื่นแล และเด็กชายศักดา เชอมือ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งงาม อำเภอแม่สาย เล่าว่า “โรงเรียนบ้านโป่งงามของเรามีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 พวกเราดีใจมากครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบรองเท้าให้ เพราะเพื่อนๆ บางคนก็ไม่มีรองเท้าใส่ พวกเราสัญญาว่าจะดูแลรักษารองเท้าให้ดี และใช้อย่างคุ้มค่าครับ”

    สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 และเป็นองค์กร สาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ จากผลงานที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยตลอดมาส่งผลให้มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

    หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Previous «
Next »

Recent Posts