• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • Esso ปันน้ำใจ ร่วมให้อนาคต

Esso ปันน้ำใจ ร่วมให้อนาคต

    บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ, พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ เทสโก้ โลตัส, บริษัท พีเอสพี ทรานสปอร์ต, ผู้ผลิตน้ำดื่มวีด้า, จีเอ็มแอดเวอร์ไทซิ่ง, ราบิก้าคอฟฟี่, บริษัท เคแอนด์เอ็น คอมเมอร์เชียลและสโมสรพนักงานเอสโซ่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “เอสโซ่ ปันน้ำใจ ร่วมให้อนาคต” โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย รวมการสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 3,050,000บาท

    ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายมาโนช มั่นจิตจันทรากรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ฯ พร้อมด้วยนางมัทนา สุตธรรมนายกสโมสรพนักงานเอสโซ่, นางยุพา ว่องไวทยาผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร, นางสาวบุษยา กฤตยารัตน์ ผู้จัดการสโมสรพนักงานเอสโซ่, พนักงานจิตอาสา คณะผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และผู้บริหารพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำนวน 600ทุนๆละ 3,000บาท รวมจำนวน 1,800,000 บาท ให้กับนักเรียนจาก 52โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อการปรับปรุงอาคารห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านบุฉนวนอีกจำนวน 150,000บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,950,000บาท

    ในโอกาสนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 350,000บาท และร่วมสร้างห้องพักผู้ป่วยจำนวน 300,000บาท เครื่องมือผ่าตัดเผือก มูลค่า 300,000บาท ให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเพื่อโรงพยาบาล มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 2,900,000บาท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

    นอกจากนี้บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการจักรยานยนต์ไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เป็นประธานพิธี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000บาท เพื่อสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

    ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเพื่อโรงพยาบาล รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยรวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 3,050,000บาท

Previous «
Next »