• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บริษัทโชคนำชัย จับมือ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์-เรือ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

บริษัทโชคนำชัย จับมือ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์-เรือ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

    นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมด้วย นางสุวิภา วรรณธารพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น โดยมี นายวีระพล ไชยธีรัตต์, นายวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ ร่วมงานแถลง ณ บริษัท โชคนำชัย เมือเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »