• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เต็ดตรา แพ้ค เดินหน้าเสริมทัพองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพิ่มฐานกำลังการผลิตนมยู.เอช.ที ตอบสนองความต้องการตลาด

เต็ดตรา แพ้ค เดินหน้าเสริมทัพองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพิ่มฐานกำลังการผลิตนมยู.เอช.ที ตอบสนองความต้องการตลาด

    เมื่อเร็วๆนี้ มร. เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ และ มร. โรเบิร์ต คาร์ล-สัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ได้เดินทางไปร่วมประชุมและเปิดตัวเครื่องบรรจุนมยู.เอช.ที รุ่น Tetra Pak® A3/Speed ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทเต็ดตรา แพ้ค ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยขั้นสูงสุด และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจากเดิม ประมาณ 24,000 กล่อง ต่อชั่วโมงหรือ 7 กล่องต่อนาที เพื่อรองรับปริมาณการบริโภคนมยู.เอช.ที ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติต้อนรับ ณ โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Previous «
Next »