• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ดันน์ฮัมบี้ จัดงาน The Other Side of the Moon เผยเบื้องลึกสู่วิวัฒนาการนักช้อปไทย

ดันน์ฮัมบี้ จัดงาน The Other Side of the Moon เผยเบื้องลึกสู่วิวัฒนาการนักช้อปไทย

    จัดงาน The Other Side of the Moon ที่โรงแรม พลาซ่า แอทธินี เพื่อฉลองความสำเร็จ พร้อมนำเสนอความสำคัญของข้อมูลพฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าที่จะช่วยให้แบรนด์เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างท่องแท้ยิ่งขึ้น และนำข้อมูลที่ได้มาช่วยพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์การจับจ่ายสินค้าที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

    ดันน์ฮัมบี้ บริษัทที่ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก มีนวัตกรรมที่สามารถนำมาช่วยผู้ประกอบการและ แบรนด์ต่างๆ ผ่านการใช้ดาต้า เครื่องมือ และซอฟท์แวร์ เพื่อให้แบรนด์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ในงาน The Other Side of the Moon ยังได้มีการพูดถึงข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ในฐานะที่ดันน์ฮัมบี้เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการทำความเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริง ตั้งแต่ พฤติกรรมผ่านการซื้อสินค้าจริง ไปจนถึงการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับแบรนด์

    ในงานนี้ นายธีรเดช ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของผู้บริโภค ไปจนถึงการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพิ่มผลประโยชน์และมูลค่าให้กับแบรนด์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายธนา เธียรอัจฉริยะ (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายดิจิตอล เวนเจอร์ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นบรรยายถึงการเปลี่ยนแบรนด์ให้ทันกระแสและคงไว้ให้ยืนยาว

Previous «
Next »