• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ อัปเดตความสำคัญด้านเทคโนโลยีแก่ผู้บริหาร บจ.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อัปเดตความสำคัญด้านเทคโนโลยีแก่ผู้บริหาร บจ.

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Lunch Talk “Deep Tech and the New S-Curve” โดยมี แชมป์ ปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย Managing Partner, Creative Ventures ร่วมให้ข้อมูลความก้าวหน้าในเทคโนโลยีขั้นสูง (DeepTech) ด้านอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน โดย ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ

Previous «
Next »