• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปีที่ 4

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปีที่ 4

    (ในภาพ) นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย”, ดร.รอยล จิตรดอน (ที่สามจากขวา) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายพิบูรณ์ หัตถกิจโกศล (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและภริยา, นายสุรชัย ทนสิงห์ (ที่สองจากขวา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ดร.สุทัศน์ วีสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ (ซ้ายสุด) นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่คลองโสม ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ซึ่งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งและป้องกันวิกฤตน้ำหลาก พร้อมผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนอื่นต่อไป

Previous «
Next »