• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คนรุ่นใหม่ สนใจออมหุ้น เทศกาลลงทุน ครั้งที่ 2

คนรุ่นใหม่ สนใจออมหุ้น เทศกาลลงทุน ครั้งที่ 2

    รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบ้านรับผู้ลงทุนคนรุ่นใหม่ จัดงานเทศกาลลงทุน ครั้งที่ 2 “ออมหุ้น สร้างเงินล้าน” ตอบรับกระแสตื่นตัว ทยอยลงทุนสม่ำเสมอ แบบ DCA มีบริษัทหลักทรัพย์และผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูล เกือบ 60% ของผู้เข้าร่วมเป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุ 18-34 ปี ให้ความสนใจ เริ่มลงทุน ศึกษาหาข้อมูล และติดตามสถานการณ์ เมื่อวันที่ 7-8 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ร่วมงานกว่า 1,700 คน

Previous «
Next »