• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บ.แอมเจน ประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ภัยจากโรคกระดูกพรุน”

ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บ.แอมเจน ประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ภัยจากโรคกระดูกพรุน”

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาสตราจารย์ พ.อ.(พิเศษ)ดร.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ประธานชมรมรักษ์กระดูก (ที่ 6 จากซ้าย) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียนรู้โรคกระดูกพรุน” ซึ่งในงานมีกิจกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย เกมส์ให้ความรู้โรคกระดูกพรุน ตรวจมวลกระดูก โดยเครื่องอัลตร้าซาวด์เท้า ทดสอบความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน โดยใช้ FRAX และ Nomogram ประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม โดยได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Previous «
Next »