• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เริ่ม SET Social Impact Gym ด้วย Business warm up ทำความเข้าใจเป้าหมายธุรกิจ

เริ่ม SET Social Impact Gym ด้วย Business warm up ทำความเข้าใจเป้าหมายธุรกิจ

    นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (แถว 2 ที่ 1 จากซ้าย) นำทีมโค้ชในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ร่วมให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์แก่ 19 ธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) ในการจัดอบรมครั้งที่ 1 “Business warm up” ให้ SE ได้ทำความเข้าใจเป้าหมายธุรกิจของตนเองผ่าน SE Business Model Canvas ติดตามข้อมูลโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com

Previous «
Next »