• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบ

เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบ

    กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มศว จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรม “พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาออกแบบตกแต่งร้าน” (Visual Merchandising) โครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับทักษะ ความรู้และความสามารถในการตกแต่งร้านอย่างมืออาชีพ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการและประธานในพิธี ( ที่ 7 จากขวา) สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นายประสาท ขันธพัฒน์ จาก Inladaa Blous (ที่ 5 จากขวา) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »