• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โสสุโก้ ร่วมสนับสนุนกระเบื้องเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

โสสุโก้ ร่วมสนับสนุนกระเบื้องเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

    ช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และการสร้างหรือปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยมีอยู่แทบจะตลอดเวลา ส่งผลให้ช่างก่อสร้างเป็นแรงงานที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะช่างที่มีฝีมือดีและสามารถปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งหายาก

    นี่จึงเป็นโจทย์หลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการเร่งพัฒนาแรงงานด้านงานช่างโดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาถ่ายทอดและสนับสนุนการให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน และเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีโครงการแข่งขันแรงงานแห่งชาติเพื่อสนับสนุนให้แรงงานไม่หยุดพัฒนาตนเอง

    บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ผู้ดำเนินการตลาดและการขายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ตราโสสุโก้ เป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาทางโสสุโก้ ได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้มอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกสำหรับปูพื้น จำนวน 3,600 ตารางเมตร รวมมูลค่า 595,800 บาท แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างปูกระเบื้องของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่มีการอบรมทั่วประเทศ

    นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านฝีมือแรงงานค่อนข้างสูงอยู่ในระดับชั้นนำของโลก โดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้แรงงานได้มีโอกาสแสดงความสามารถในหลากหลายสาขา รวมถึงสาขาการปูกระเบื้อง ผู้ชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันในระดับอาเซียน ก่อนจะไปสู่สนามแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่ประเทศรัสเซียในอีก 2 ปีข้างหน้า ทางบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ใส่ใจการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการปูกระเบื้อง และได้ให้การสนับสนุนกระเบื้องสำหรับใช้ในการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและยกระดับทักษะของคนทำงานด้านก่อสร้างให้สูงขึ้น”

    นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและโสสุโก้ได้ร่วมมือกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้วิทยากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำไปถ่ายทอดแก่แรงงานผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้และทักษะที่เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองตลาดแรงงานที่มีความต้องการช่างก่อสร้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    นายวิชัย โภคินวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด กล่าวว่า “การที่ธุรกิจกระเบื้องของโสสุโก้จะเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยได้นั้น การมุ่งเน้นแต่เพียงกำไรคงไม่เพียงพอ บริษัทต้องเติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมในประเทศไทยด้วย ซึ่งจุดแรกที่บริษัทเล็งเห็นคือการพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากในวงการธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวกับการปูกระเบื้องพื้นและผนัง แรงงานที่ทำอาชีพนี้ค่อนข้างขาดแคลน เรามีความต้องการที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านงานปูกระเบื้องของแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่เราได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาร่วม 10 ปีทำให้เราเห็นว่า นอกจากผู้ใช้แรงงานไทยจะมีฝีมือที่ดีขึ้นแล้ว ตลาดที่เติบโตขึ้นของกระเบื้องเซรามิกจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก”

    บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด เชื่อว่า กระเบื้องเซรามิกกำลังเข้ามาทดแทนวัสดุธรรมชาติที่มีปริมาณลดน้อยลง ต่อไปจะมีการใช้กระเบื้องเซรามิกในการตกแต่งบ้านหรือซ่อมแซมบ้านเพิ่มขึ้น แรงงานช่างปูกระเบื้องจึงมีความสำคัญมาก บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด จึงอยากให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคแรงงานช่วยกันพัฒนาให้คนไทยมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตควบคู่กันอย่างยั่งยืน สำหรับการฝึกอบรมอาชีพด้านช่างก่อสร้างไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และทางกรมแรงงานมีบริการจัดหาที่พักให้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Previous «
Next »

Recent Posts