• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลการแข่งขัน “SET Table Tennis Club Championships 2018”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลการแข่งขัน “SET Table Tennis Club Championships 2018”

    ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลการแข่งขัน “SET Table Tennis Club Championships 2018” ซึ่งเป็นสนามการแข่งขันที่มุ่งส่งเสริมให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากสโมสรต่างๆ ทั่วประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับวงการเทเบิลเทนนิสไทยสู่สากล โดยปีนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้ร่วมแข่งขันกว่า 1,300 คน จาก 315 ทีม ทั้งไทยและต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิสจึงเกิดเป็นโครงการ SET Table Tennis for Everyone ที่ใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย

Previous «
Next »