• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13 เผยทิศทางการดำเนินงาน “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13 เผยทิศทางการดำเนินงาน “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth

    ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13 แถลงทิศทางการดำเนินงาน “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” เพื่อขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการ “สร้างจุดเปลี่ยน-เสริมจุดปรับ-ชูจุดขาย-คงจุดยืน” ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มุ่งพัฒนาตลาดทุนด้วยปริมาณและคุณภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Previous «
Next »