• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบ SET e-Learning แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบ SET e-Learning แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

    ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบ SET e-Learning นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุนรวม 28 หลักสูตร เชื่อมโยงไปยังคลังความรู้ออนไลน์กว่า 1,800 รายการ ครอบคลุมความรู้ด้านวางแผนการเงินการลงทุนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน แก่มหาวิทยาลัย 101 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดสัมมนาเสริมความรู้เกี่ยวกับฟินเทคในตลาดทุน และการพัฒนาความยั่งยืน แก่อาจารย์เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนด้านการเงินการลงทุนแก่เยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/education

Previous «
Next »