• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดกิจกรรม “101 Sustainabilty” ปลูกฝังแนวทาง “รักษ์โลกให้ยั่งยืน” กับเยาวชนรุ่นใหม่

101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดกิจกรรม “101 Sustainabilty” ปลูกฝังแนวทาง “รักษ์โลกให้ยั่งยืน” กับเยาวชนรุ่นใหม่

101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค โครงการมิกซ์ยูสที่พัฒนาตามแนวคิดการสร้างความสุขที่ยั่งยืนย่านปุณณวิถี จัดกิจกรรม “101 Sustainability” ชวนนักเรียนโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) มาสัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อถ่ายทอดแนวคิดโครงการในด้านการสร้างความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศจากทั่วโลก

นายคิบซาน เบ็ค ประธานผู้อำนวยการ โครงการ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ Placemaking บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า “ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและโลก ทาง 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม“รักษ์โลกให้ยั่งยืน” สานต่อกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมแบ่งปันองค์ความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการภายในอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นการแบ่งปันและส่งเสริมการเรียนรู้จากการได้สัมผัสโครงการด้านสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนแก่เยาวชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโครงการได้ทำอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีความยินดีที่ได้ร่วมต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นจริงผ่านการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความยั่งยืนในโครงการของเรา ทั้งเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การสร้างพื้นที่สีเขียว การใช้พลังงานทดแทน การจัดการขยะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะช่วยให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง”

Previous «
Next »