• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

“ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” กิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดภาวะขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ ซึ่งกําหนดจัดให้มีการรับบริจาคทุกๆ 3 เดือน โดยจะมีพิธีเปิดโครงการและรับบริจาคครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 – 19:00 น   ณ บริเวณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม และครั้งต่อไปวันที่ 28 กันยายนและวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ตามลําดับ

Previous «
Next »