• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไปรษณีย์ไทย ขยายระบบชำระเงินออนไลน์ครบใน ปณ.ทุกแห่ง ก.ค. นี้ เพิ่มความคล่องตัวทุกการจ่ายในทุกเซอร์วิส

ไปรษณีย์ไทย ขยายระบบชำระเงินออนไลน์ครบใน ปณ.ทุกแห่ง ก.ค. นี้ เพิ่มความคล่องตัวทุกการจ่ายในทุกเซอร์วิส

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เร่งเพิ่มช่องทางชำระค่าบริการออนไลน์ทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต การสแกนคิวอาร์ (QR Payment) ให้ครอบคลุมทุกไปรษณีย์ทั่วประเทศภายในเดือนกรกฎาคม 2565  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรมยุคดิจิทัล โดยยังมีแอปพลิเคชัน Wallet@post กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกให้ร้านค้าออนไลน์ในการโอนจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ การจ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รวมถึงอื่น ๆ ที่มีความสะดวกและครอบคลุม

           ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิต และกลุ่มร้านค้าออนไลน์ จึงได้ติดตั้งระบบรับชำระเงินออนไลน์ทั้งการใช้บัตรเครดิต-บัตรเดบิต การสแกนคิวอาร์ที่ไปรษณีย์ไปแล้วกว่า 50% โดยจะเร่งติดตั้งให้ครอบคลุมทุกแห่งทั่วประเทศกลางเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการได้มากขึ้น  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และไม่มีขั้นต่ำในการสแกนจ่ายอีกด้วย

          “ผู้ใช้บริการสามารถสแกนจ่ายจากแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร หรือชำระด้วยบัตรเครดิต-บัตรเดบิต เพื่อชำระค่าฝากส่งสิ่งของทุกบริการ รวมทั้งจ่ายค่าซื้อสินค้าในไปรษณีย์ไทยได้ทุกรายการ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการตัวแทน เช่น ค่าบิลต่างๆ ค่าสินค้าเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ค่าภาษีศุลกากรสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศขาเข้า เป็นต้น  ซึ่งจะเร่งให้ชำระได้ในเร็วๆนี้ เช่นกัน  นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีแอปพลิเคชัน Wallet@post กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกให้ร้านค้าออนไลน์ในการโอนจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ รวมทั้งสามารถจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ และค่าภาษีศุลกากรสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศขาเข้าได้ และสำหรับหน่วยงาน นิติบุคคลที่สมัครใช้บริการเป็นเงินเชื่อ สามารถจ่ายได้ทั้งเงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต-เดบิต และเงินโอน รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) สามารถชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อได้อีกด้วย” ดร.ดนันท์ กล่าวทิ้งท้าย

             ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาของไปรษณีย์ไทยที่สามารถชำระเงินออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.asia/zKTgN หรือสอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center 1545                                                                  

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

Previous «
Next »