• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไทยวา โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนแห่งอนาคต ในงาน “Starch Value Chain Asia” ครั้งที่ 11

ไทยวา โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนแห่งอนาคต ในงาน “Starch Value Chain Asia” ครั้งที่ 11

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC หนึ่งในผู้ผลิตแป้งและอาหารจากแป้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขนทัพผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนซึ่งผลิตจากแป้งมันสำปะหลังภายใต้แบรนด์ ROSECO มาจัดแสดงในงาน “Starch Value Chain Asia” ครั้งที่ 11 ซึ่งรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาเสวนาและแบ่งปันความรู้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภายในงาน นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน และนายธนชาต เหล่าศิริพงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจพิเศษ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังต่อการสนับสนุนเป้าหมายเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย”

ไทยวาเล็งเห็นความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนและชีวภาพในภาคเกษตรและอาหาร เนื่องจากเห็นจุดแข็งด้านพื้นที่การเกษตรที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทได้สร้างแพลตฟอร์มอาหาร B2B สำหรับตลาดโลก และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน รวมทั้งอัพไซเคิลผลิตภัณฑ์จากโรงงานของบริษัท โดย ROSECO ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังไทยวา สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 20% บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเกษตรแบบปฏิรูปทั่วภูมิภาคนี้เพื่อสร้างการเติบโตผ่านระบบนิเวศทั่วโลกตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภคภายในปี 2573 และร่วมสร้างเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมในอนาคตที่ยั่งยืนอย่างเต็มที่

Previous «
Next »

Recent Posts