Tuesday, June 25, 2024
spot_img
HomeNews“ไทยวาโก้” มอบจักรเย็บผ้า สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

“ไทยวาโก้” มอบจักรเย็บผ้า สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเมธา สุภากร (ซ้าย) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต พร้อมด้วย นายพงษ์สันต์ วงษ์เสริมหิรัญ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ส่งมอบจักรเย็บผ้า จำนวน 6 คัน มูลค่า 300,000 บาท ให้กับศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อเป็นอุปกรณ์นำไปฝึกอาชีพให้แก่ผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ในความดูแลของสมาคมฯ มุ่งที่จะเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ ศักยภาพให้แก่ผู้หญิง ให้มีทั้งการศึกษา มีช่องทางการเพิ่มรายได้ พึ่งพิงตนเอง มีกำลังใจ และยืนหยัดในสังคมได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นการ “สร้างโอกาสเพื่อความยั่งยืน” โดยมี นางอุษา เลิศศรีสันทัด (กลาง) ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รับมอบเมื่อวันก่อน 

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular