• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไดเมนชั่น ดาต้า คว้ารางวัล 2018 Thailand Enterprise System Integrator of the Year

ไดเมนชั่น ดาต้า คว้ารางวัล 2018 Thailand Enterprise System Integrator of the Year

    คุณสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัลแห่งปี 2018 Thailand Enterprise Systems Integrator of the Year จาก Frost & Sullivan ด้วยความเป็นเลิศระดับแถวหน้า และเป็นผู้นำในโลกธุรกิจว่าด้วยการให้บริการแลปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีในทุกประเภท สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง นำมาซึ่งประสิทธิภาพให้กับลูกค้าทั่วโลก

    บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจผู้ให้บริการ และปรึกษาด้านเทคโนโลยี ด้วยบริการที่แตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยเพิ่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง ล่าสุด บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลจากเวที 2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ที่ปรึกษา และวิจัยระดับโลก โดยคุณสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ผู้บริหารระดับสูง เข้ารับรางวัล Thailand Enterprise Systems Integrator of the Year รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในทุกมิติขององค์กร ตั้งแต่การให้บริการลูกค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีรับรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

    “ในฐานะตัวแทนของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในปีนี้อีกครั้ง รางวัลที่ได้รับนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชี้วัดกระบวนการทำงานของเราในหลายๆ ด้าน ว่าทิศทางในการบริหารและดำเนินธุรกิจของเรานั้นเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นรางวัลนี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ความสามารถในการทำงานของเราที่จะเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการให้เท่าทันกับความต้องการของสังคมในการทำงานยุคดิจิทัล ที่มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ” ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts