• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไดเมนชั่นดาต้า ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดงานวิ่งเพื่อการกุศล Run for Life ระดมทุนซื้อจักรยานให้เด็กนักเรียนในถิ่นธุรกันดารในไทย

ไดเมนชั่นดาต้า ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดงานวิ่งเพื่อการกุศล Run for Life ระดมทุนซื้อจักรยานให้เด็กนักเรียนในถิ่นธุรกันดารในไทย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า บริษัทผู้จัดจำหน่ายและให้บริการแบบครบวงจรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก ทั้งการออกแบบ ติดตั้ง การให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการจัดการระบบแบบไฮบริดไอที ที่ในปัจจุบันมีธุรกิจทั่วโลกมูลค่ากว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้จัดงานวิ่งเพื่อการกุศล Run for Life เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีที่ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2531 และในการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศล Run for Life ครั้งนี้ ไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะระดมเงินทุนที่ได้รับจากการบริจาคเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Ride to School ด้วยการซื้อจักรยาน และ นำไปบริจาคให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสตามท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย โดยมียอดเงินบริจาคที่ได้รับจากพารท์เนอร์ ลูกค้า และบริษัทไดเมนชั่นดาต้ารวมถึงพนักงานบริษัทภายในงานนี้ทั้งสิ้นจำนวน 2 ล้านบาท

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นในปี 2531 บริษัทได้ให้บริการดิจิทัลโซลูชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอดเยี่ยมแก่องค์กรชั้นนำหลายแห่ง และ ให้การช่วยเหลือแก่สังคมเรื่อยมา ซึ่งนอกเหนือจากการทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทยแล้ว งานวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ยังถือเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไดเมนชั่น ดาต้า กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และเวนเดอร์ อีกด้วย

Previous «
Next »