• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โฮมโปร เปิดบ้านต้อนรับ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

โฮมโปร เปิดบ้านต้อนรับ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

นางสาวพิมพ์วรา พิมโชติวรสิริ ผู้จัดการโฮมโปร สาขาราชพฤกษ์  ให้การต้อนรับ ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้ติดตาม  ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในโฮมโปร  อาทิ  หม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ราคาเกินกว่ากำหนด โดยโฮมโปรได้ให้ความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี พบว่า สินค้าในโฮมโปรมีราคาอยู่ในมาตรฐานของกรมการค้า มีสินค้าเพียงพอ สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้า และยังมีการจัดโปรโมชันต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ตอกย้ำความเชื่อมั่น และมั่นใจเมื่อมาช้อปที่โฮมโปร  ณ โฮมโปร
สาขาราชพฤกษ์ และโฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ

Previous «
Next »