Monday, February 26, 2024
spot_img
HomeNewsโตโยต้า สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจจราจร ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี การช่วยเหลือฉุกเฉินรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า

โตโยต้า สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจจราจร ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี การช่วยเหลือฉุกเฉินรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า

นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ในนามศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า รับมอบประกาศนียบัตรขอบคุณจาก พ.ต.อ.จิรกฤต จารุภัทร์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร จากการสนับสนุนอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจรทั้ง 5 หน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วยงานสายตรวจงานศูนย์ควบคุมการจราจรงานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ และตำรวจจราจร ตามโครงการพระราดำริ เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าถ.สุวิททวงศ์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของรถยนต์ระบบไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป และยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาการจราจรบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คนและความยั่งยืนของสังคม

โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนอนาคต

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular