• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โชว์ ดีซี ส่ง ‘ตู้ปันสุข’ ร่วมแบ่งปันช่วยชุมชนช่วงสถานการณ์โควิด-19

โชว์ ดีซี ส่ง ‘ตู้ปันสุข’ ร่วมแบ่งปันช่วยชุมชนช่วงสถานการณ์โควิด-19

โชว์ ดีซี (SHOW DC) ส่ง ‘ตู้ปันสุข’ ศูนย์กลางรวมน้ำใจเพื่อคนไทย พร้อมแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดย โชว์ ดีซี ได้จัดตั้งตู้ปันสุข ณ บริเวณประตูทางเข้าฝั่งวัดอุทัยธาราม #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สำหรับผู้ที่สนใจที่อยู่ใกล้เคียงสามารถร่วมแบ่งปันความสุขครั้งนี้ผ่าน ‘ตู้ปันสุข’ โชว์ดีซี ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-111-5555 และติดตามข่าวสารได้ทาง เฟซบุ๊ก SHOW DC

Previous «
Next »