• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โคเวสโตร คืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก มอบชุดทำงานสะท้อนแสงผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล จากแคมเปญ Hands for a Brighter World

โคเวสโตร คืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก มอบชุดทำงานสะท้อนแสงผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล จากแคมเปญ Hands for a Brighter World

โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก นำโดย ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบชุดสะท้อนแสง สำหรับใส่ทำงานสำหรับพนักงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้างานที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลมาบตาพุด เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้โครงการ Hands for a Brighter World สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา” 

ตามแนวคิด Fully Circular ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและคืนคุณค่าสู่สังคม ซึ่งชุดเหล่านี้ผลิตจากกระบวนการอัพไซเคิลขวดพลาสติกใช้แล้วที่ได้รับการบริจาคจากพนักงานและประชาชนทั่วไป โดยส่งมอบชุดสะท้อนแสง รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 ชุด โดย 100 ชุด มอบให้แก่ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานคร เพื่อเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร และอีกจำนวน 50 ชุด ให้แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายถวิล โพธิบัวทอง เป็นผู้รับมอบ นับเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง นำกลับมาต่อยอดสร้างประโยชน์คืนกลับให้กับชุมชนและสังคม

โคเวสโตร จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกเพื่อที่สดใส ด้วยการขับเคลื่อนหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลิตพลาสติกด้วยวิธีการที่ยั่งยืนต่อไป

ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ โคเวสโตร

Previous «
Next »