• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สานต่อการดำเนินงานอีก 3 ปี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สานต่อการดำเนินงานอีก 3 ปี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ลงนามข้อตกลงความเข้าใจเพื่อขยายเวลาการดำเนินงานโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว และนำมาผลิตเป็นแผ่นหลังคาสำหรับก่อสร้างบ้านและที่พักพิงของผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย พิธีลงนามครั้งนี้ ทำให้โครงการซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ สามารถดำเนินงานต่อนื่องจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ไปจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 และเป็นการเริ่มต้นดำเนินงานที่จะก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปีหน้า

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการหลังคาเขียวฯ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี ทีวี 360 องศา พันธมิตรรายที่ 4 เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ.2558 โดยมี ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และพันธมิตรอื่น ๆ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการมาโดยตลอด 

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทย ทั้งยังสนับสนุนความมุ่งมั่นของเต็ดตรา แพ้ค ในเป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อแนวคิดด้านความยั่งยืนในประเทศไทย

Previous «
Next »