• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครคุณครู อาจารย์ทั่วประเทศ ร่วมเดินทางอนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติ ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครคุณครู อาจารย์ทั่วประเทศ ร่วมเดินทางอนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติ ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

โอกาสของครู อาจารย์ ทั่วประเทศไทยมาถึงแล้ว ! กับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย สนุก ประทับใจ ได้ความรู้ต่อยอดสู่ลูกศิษย์ ผ่านโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 7 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 (2 วัน 1 คืน) สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมกิจกรรมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการ ตลอดรัชกาล 70 ปี

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิธรรมดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการจุดประกายแรงบันดาลใจให้เหล่าคณาจารย์ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ได้ซึมซับศาสตร์พระราชาในการคิดและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ สัมผัสกับเศรษฐกิจพอเพียงของจริง จากวิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า กิจกรรมไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาวคืนสู่ป่า และกิจกรรมสุดพิเศษกับการถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยเกมกระดาน (Board game) จากวิทยากรจิตอาสามากความสามารถ

คุณครู อาจารย์ผู้สนใจร่วมโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 (2 วัน 1 คืน) สามารถดูรายละเอียดการเดินทาง ชมภาพบรรยากาศโครงการครั้งที่ผ่านมา และลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/iPKwBZVz1FreDBKs7 ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารประกอบการเข้าเวิร์คช้อป ฟรีตลอดทั้งกิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัดจำนวน 30 ท่าน) หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณจันทร์จิรา โทร. 086 416 8823 คุณดิศรณ์ โทร. 091 997 9459

Previous «
Next »