• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • จบโครงการอย่างสมบูรณ์ แอ็กซอลตาอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562

จบโครงการอย่างสมบูรณ์ แอ็กซอลตาอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมใน โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เขตบางแค ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา เป็นการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเตรียมพื้นผิวและการพ่นสีรถยนต์ สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริการพ่นซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับโลก โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 โครงการดังกล่าว สร้างช่างสีคุณภาพเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ความรู้และความชำนาญที่ได้รับ จะสามารถต่อยอดในการทำงานอย่างมืออาชีพกับผู้ประกอบการ ให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอนงานซ่อมสีอย่างแท้จริง

Previous «
Next »