• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอ็กซอลตา อบรมทักษะบุคลากรและสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

แอ็กซอลตา อบรมทักษะบุคลากรและสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอเอเอ็นโอ (กรุงเทพ) จำกัด ให้การอบรมความรู้และทักษะงานพ่นสีและซ่อมตัวถังรถยนต์ ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รวมถึงอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีพอื่น ๆ ภายในจังหวัด พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการศึกษาและฝึกทักษะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ เนสัน (nason) ในประเภทสีรองพื้น สีจริง และเคลียร์ โดยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะด้านการพ่นสีรองพื้น การผสมสีจริง การพ่นซ่อมสีตัวถังรถยนต์ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาต่อยอดอาชีพในอนาคตด้วยองค์ความรู้ วิทยากร และผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก

Previous «
Next »

Recent Posts