• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอ็กซอลตา จัดอบรมหลักสูตรทักษะเทคนิคการพ่นซ่อมและทักษะด้านบริการแก่ มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) สร้างมาตรฐานระดับโลกให้อุตสาหกรรมยานยนต์

แอ็กซอลตา จัดอบรมหลักสูตรทักษะเทคนิคการพ่นซ่อมและทักษะด้านบริการแก่ มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) สร้างมาตรฐานระดับโลกให้อุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะบุคลากรในธุรกิจสีพ่นรถยนต์ให้พัฒนาสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง รองรับการฟื้นตัวและเติบโตต่อไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย จัดอบรมหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน ให้ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมงานซ่อมเฉพาะจุดสำหรับที่ปรึกษาด้านบริการ และหลักสูตรการฝึกอบรมงานซ่อมเฉพาะจุดสำหรับช่างเทคนิคการพ่นซ่อม โดยมีตัวแทนและทีมช่างจากศูนย์บริการมาสด้าทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

 

หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ ใช้ผลิตภัณฑ์สีน้ำแบรนด์ โครแมกซ์ โปร (Cromax Pro) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทำงานอย่างมืออาชีพของศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของงานต่อลูกค้า และยังคงได้ประโยชน์ต่อธุรกิจของคู่ค้าเช่นกัน

Previous «
Next »

Recent Posts