• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอสตัน มาร์ติน แบงคอก ร่วมสร้างสรรค์สังคม มอบทุนการศึกษา และสิ่งของช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี

แอสตัน มาร์ติน แบงคอก ร่วมสร้างสรรค์สังคม มอบทุนการศึกษา และสิ่งของช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี

แอสตัน มาร์ติน แบงคอก ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ แอสตัน มาร์ติน อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำกลุ่มลูกค้า Aston Martin Owners Club Thailand ร่วมกิจกรรม ‘Aston Martin Owners Club Thailand Overnight Trip at Kanchanaburi ’ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในคลับ พร้อมใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์สังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษากว่า 130,000 บาท และสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กๆ ของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ที่รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและยากจน จากทั่วประเทศมากว่า 44 ปี ปัจจุบันมีเด็ก
ในความดูแลกว่า 130 ชีวิต พร้อมกันนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้เยี่ยมชมโรงงานกระดาษไทย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม เพื่อเก็บภาพความประทับใจอีกด้วย  

Previous «
Next »