• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอร์เอเชียปรับคำสั่งซื้อจาก เอ320นีโอ เป็น เอ321นีโอ ที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แอร์เอเชียปรับคำสั่งซื้อจาก เอ320นีโอ เป็น เอ321นีโอ ที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แอร์เอเชียจะทำการปรับขนาดฝูงบินแอร์บัสทางเดินเดียวที่จะส่งมอบในอนาคต โดยดำเนินการปรับคำสั่งซื้อจากเครื่องบิน เอ320นีโอ จำนวน 253 ลำ ให้เป็นรุ่น เอ321นีโอ ที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้สายการบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นและตอบสนองความต้องการของทั้งเครือข่ายสายการบินที่ชัดเจนและมีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายการบินแอร์เอเชียได้เข้ามาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกของ เอ321นีโอ

สายการบินแอร์เอเชียได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 ไปจำนวนทั้งสิ้น 592 ลำ หลังจากที่ทำการปรับขนาดฝูงบิน ทำให้มีเครื่องบิน เอ321นีโอ ที่รอส่งมอบให้กับสายการบินแอร์เอเชียเป็นจำนวนทั้งสิ้น 353 ลำ และในปัจจุบันสายการบินแอร์เอเชียได้รับมอบเครื่องบินตระกูล เอ320 ไปแล้วทั้งสิ้น 224 ลำ โดยนำไปปฏิบัติการบินยังฐานการบินที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และไทย

เอ320นีโอ เป็นเครื่องบินเครื่องบินตระกูล เอ320 รุ่นที่ขายดีที่สุดในโลก เครื่องบินรุ่นนี้เป็นการรวมเอาเครื่องยนต์รุ่นใหม่และอุปกรณ์ติดปลายปีกหรือชาร์คเลท (Sharklet) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้ประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ 20 เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320นีโอ กว่า 6,500 รายการ จากลูกค้ากว่า 100 รายทั่วโลก

Previous «
Next »