• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอร์เอเชียขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Newsroom: แอร์เอเชียร่วมกับกรมอนามัย ให้บริการ “ขนส่งนมเเม่สู่ลูก” ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกเส้นทางบินภายในประเทศ / AirAsia and Department of Health  “Transport Breast Milk” at No Cost Across Thailand Domestic Network

แอร์เอเชียขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Newsroom: แอร์เอเชียร่วมกับกรมอนามัย ให้บริการ “ขนส่งนมเเม่สู่ลูก” ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกเส้นทางบินภายในประเทศ / AirAsia and Department of Health  “Transport Breast Milk” at No Cost Across Thailand Domestic Network

 แอร์เอเชียร่วมกับกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนม จากอกแม่สู่ลูกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมให้บริการขนส่งนมแม่แช่แข็งข้ามจังหวัดทุกเส้นทางบินภายในประเทศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ @anamaimilk พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมอนามัย เริ่มขนส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

Previous «
Next »