• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอร์เอเชียกางแผนบุกเวียดนาม เปิด 3 เส้นทางบินใหม่ ภายใน 2 เดือนแรกของปี 62 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนตลาด CLMV บินคุ้ม “เชียงใหม่-ดานัง” เพียง 1,090 บาทต่อเที่ยว!

แอร์เอเชียกางแผนบุกเวียดนาม เปิด 3 เส้นทางบินใหม่ ภายใน 2 เดือนแรกของปี 62 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนตลาด CLMV บินคุ้ม “เชียงใหม่-ดานัง” เพียง 1,090 บาทต่อเที่ยว!

แอร์เอเชียชูยุทธศาสตร์ บุกตลาดเวียดนาม ขยายเส้นทางบินใหม่ต่อเนื่อง ตั้งเป้าดันสัดส่วนตลาด CLMV เพิ่มขึ้น เสริมทัพตลาดจีน พร้อมเปิด “เชียงใหม่-ดานัง” บินคุ้มเริ่มต้น 1,090 บาทต่อเที่ยว เชื่อมไทยและเวียดนามเป็นเส้นทางที่ 3 ของปี ต่อจากกรุงเทพ (ดอนเมือง)-เกิ่นเทอ และกรุงเทพ-ญาจาง

นางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่แอร์เอเชียผลักดันเเละขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีศักยภาพทั้งทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยปี 2561 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ขนส่งผู้โดยสารในทุกเส้นทาง CLMV ไป 2.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของผู้โดยสารทั้งหมด โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2560

Previous «
Next »