• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แคนนอน สานต่อโครงการ “ขวดอิ่มบุญ” ครั้งที่ 3 ส่งมอบขวดพลาสติกใช้แล้ว ให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิล และแปรรูปเป็น “ผ้าไตรรีไซเคิล”

แคนนอน สานต่อโครงการ “ขวดอิ่มบุญ” ครั้งที่ 3 ส่งมอบขวดพลาสติกใช้แล้ว ให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิล และแปรรูปเป็น “ผ้าไตรรีไซเคิล”

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยนายฮิโรชิ โยโกตะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย นายเคนอิจิโระ คูโบะ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด และนายฮิโตะชิ ทาคายามะ (ที่3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าจัดโครงการ “ขวดอิ่มบุญ” ครั้งที่ 3 มอบขวดพลาสติกใช้แล้วให้แก่วัดจากแดง โดยมีพระเอกพล อัคคปัญโญ (ที่ 5 จากซ้าย) พระเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้  

โครงการ “ขวดอิ่มบุญ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย และ บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตร  ช่วยกันเก็บรวมรวบ และคัดแยกขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) เพื่อนำไปบริจาคให้ทางวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ขวดพลาสติกดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก และรีไซเคิลเป็นเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อทอเป็นผ้าบังสุกุล ผ้าไตรจีวร ผ้าห่มกันหนาว และผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสังเคราะห์อื่นๆ ทั้งนี้ โครงการขวดอิ่มบุญ ครั้งที่ 3 สามารถรวบรวมและนำส่งขวดพลาสติก (PET) น้ำหนักรวมกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้วัดจากแดงได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในความพยายามด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแคนนอน ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะพลาสติกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกของแคนนอน สร้างโลกที่ยั่งยืนและอนาคตที่ดีของคนรุ่นต่อไป

Previous «
Next »