• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 และ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 และ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น  

ในโอกาสนี้ นาย วีระ ภูเพ่น เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย (ที่ 3 จากซ้าย เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ นาย วิชัย แสงนาค (ที่ 2 จากซ้าย)  รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน พร้อมด้วยคณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน 

ในขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่ง รวมถึงในจังหวัดขอนแก่นด้วยนั้น  ทางบริษัทฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลม่วงหวาน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Previous «
Next »