• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอไอเอส เตรียมให้บริการ FREE WIFI พร้อมจัดรถอำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางร่วมงานมหามงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เอไอเอส เตรียมให้บริการ FREE WIFI พร้อมจัดรถอำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางร่วมงานมหามงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อันถือเป็นวาระมหามงคลนี้ เราในฐานะภาคเอกชนและพสกนิกรไทย ขอร่วมถวายความจงรักภักดี โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ใน ๒ ด้านหลักๆ คือ ระบบสื่อสารและการเดินทาง

โดยในส่วนของการสื่อสารนั้น ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้เตรียมเปิดให้บริการ Free WiFi สำหรับลูกค้าโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สื่อสารได้อย่างไม่ติดขัด โดยสามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงกดค้นหาสัญญาณ WiFi และเลือกใช้งาน Free WiFi by AIS จากนั้น ลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมบริเวณเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และบริเวณพื้นที่โดยรอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมพื้นที่แยกกัลยาณไมตรี ถนนสนามไชย ถึงแยกท้ายวัง ตลอดจนบริเวณสะพานช้างโรงสี ไปจนถึงบริเวณสะพานมอญ ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ประชาชนเดินทางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ก็ได้มีการเสริมเครือข่ายเพื่อให้มีความสามารถในการรองรับการเดินทางมาของประชาชนเช่นกัน

นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับ กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด้วยการจัดรถบัสให้บริการรับ/ส่งฟรี ณ จุดพักคอยที่กองอำนวยการร่วมฯ กำหนดไว้

Previous «
Next »