• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “เอส ไอ จี คอมบิบล็อค” ผนึกภาครัฐ และ 50 องค์กรชั้นนำ ร่วมมือกันนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมารีไซเคิล ตามแนวคิด EPR

“เอส ไอ จี คอมบิบล็อค” ผนึกภาครัฐ และ 50 องค์กรชั้นนำ ร่วมมือกันนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมารีไซเคิล ตามแนวคิด EPR

เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย  เป็นผู้นำการให้บริการระบบและโซลูชั่นชั้นนำสำหรับบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ ที่ร่วมมือกับลูกค้าในการนำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกในวิธีที่ปลอดภัย ยั่งยืน และแนวทางที่คุ้มค่า  นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย จำกัด  ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ      เอส ไอ จี เพื่อความยั่งยืน โดยลงนามเซ็นสัญญากับ 50 องค์กรชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อน EPR (Extended Producer Responsibility) งานนี้จัดโดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE)  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ภายใต้แนวทาง PackBack โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ที่สองจากซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน, นายอรรษัษฐ์ สัมพันธรัตน์ (ที่สองจากขวา) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมลงนามด้วย ณ ห้องออดิทอเรียม ซี อาเซียน รัชดา
เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts