• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่ จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และมอบอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ให้น้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

เอสโซ่ จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และมอบอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ให้น้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่, นางสิริวรรณ พร้อมมูล อุปนายกสโมสรพนักงานเอสโซ่, นางสาวบุษยา กฤตยารัตน์ ผู้จัดการสโมสรพนักงานเอสโซ่, นายสุวรงค์ วงษ์สิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้วยคาราวานวิทยาศาสตร์ และได้มอบอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนให้กับ นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เพื่อต่อยอดกิจกรรมการแข่งขัน EM Step&Run for Education โดย Culture of Heath โดยมี พนักงานเอสโซ่จิตอาสากว่า 30 คน เข้าร่วมงานที่โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Previous «
Next »

Recent Posts